Realizované zakázky

Zde je uvedeno několik zakázek, na kterých jsme pracovali:

Kostel Úterý

MŠ Plzeň

RD Tlučná